Overordnet styringsverktøy

Deepinsight Clue

For ledere av kirurgisk klinikk

Ledere innen kirurgisk klinikk har store mengder data tilgjengelig, men som ofte er vanskelig å sammenstille og bruke til å tolke hvordan operasjonsvirksomheten kan forbedres. Det fører til lav utnyttelse av operasjonsstuer, høy strykningsgrad, lange ventelister og ubalanse i håndtering av akutte og planlagte operasjoner.

Forstå effektene av operasjonsplanene

Deepinsight Clue løser problemene knyttet til overordnet styring og planlegging av kapasitet ved å samle, sammenstille og analysere historiske data fra ulike kilder, slik som DIPS og GAT. Det gir ledelsen raskt et overblikk over sentral informasjon rundt driften og innsikt i hvordan sykehuset kan drifte stuene bedre enn det som gjøres i dag. Slik får de god beslutningsstøtte inn i overordnede planleggingsprosesser.

Deepinsight Clue gir brukerne forutsigbarhet ved å forstå effektene av de planene som legges. Det kan være forventet utvikling av venteliste, belastning på nærliggende funksjoner som postoperativ og sengepost, samt innsikt i nøkkeltall som forventet utnyttelse av stuer, aktivitet og overtid. På den måten ligger sykehuset i forkant av problemstillinger som ofte spiller seg ut i den operative driften. Målet med Deepinsight Clue er å gi god beslutningsstøtte når sykehuset legger det overordnede operasjonsprogrammet – en såkalt taktisk plan – som gir høy aktivitet, høy stueutnyttelse og lav strykningsgrad.


Fordeler med løsningen

Økt aktivitet og bedre utnyttelse av operasjonsstuer

Ved å bruke analyser av historiske data gjør vi det enklere å se hvilke kombinasjoner av operasjoner, såkalte sesjoner, som historisk har gitt best utnyttelse og aktivitet. Vi kan deretter bruke dette til å sette opp overordnede planer som vi vet vil gi fordelaktige nøkkeltall – og på den måten forstå forventet stueutnyttelse, aktivitet og risiko for overtid.

Redusert strykningsgrad

Forstyrrelse av det elektive programmet i form av akutte operasjoner som kommer inn er en hyppig grunn til strykninger. Ved å analysere historiske data forstår vi hvor mye tid som skal settes av til ulike hastegrader: akutt, semi-akutt og elektivt.

Full oversikt over nøkkeltall knyttet til operasjonsdriften

Det er ikke uvanlig at sykehusledelsen ikke vet hvor det er rom for mer. Tvert imot har vi sjeldent observert at sykehus har en kvantitativ forståelse av sin egen drift - og har tall på hvilke stuer som driftes bra og hvilke som driftes dårlig. Objektiv, kvantitativ innsikt i hvor det er rom for verdiskapning gir sykehuset innblikk i hvor de bør begynne å anvende taktisk planlegging først.

Økt forutsigbarhet og innsikt som alle kan omforene seg om

Deepinsight Clue gir full innsikt i nøkkeltall sykehuset forventer å kjøre med ved et gitt operasjonsprogram, slik som forventet total stuetid, risiko for overtid på ulike stuer og forventet antall pasienter på postoperativ til ulike tidspunkt. Dette gir et godt objektivt grunnlag for å enes med ulike interessenter på tvers av organisasjonen om hva som er mulig og ikke mulig. I tillegg gir den langsiktige planleggingen forutsigbarhet for ulike typer ansatte som er involvert i gjennomføringen av operasjoner.

Sikkerhet og personvern

Vi setter sikkerhet og personvern høyt, og vår programvare har en sterk grunnmur du kan stole på. Deepinsight lager løsninger spesielt tilpasset helsevesenet og vi har derfor en rekke tiltak for å sikre at vi kan behandle sensitive opplysninger på en trygg måte, i henhold til lover og standarder.

Les mer om hvordan vi jobber med sikkerhet

Integrert med DIPS Arena

I samarbeid med DIPS, Norges ledende leverandør av elektronisk pasientjournal løsninger, kan vi raskt,enkelt og på en sikker måte hente ut data fra pasientjournalsystem på sykehus. Med dette samarbeidet og vår spisskompetanse innen intelligent programvare kan vi lage løsninger som støtter helsepersonell i sine daglige gjøremål. Det gjør også at løsningene kan være en del av DIPS Arena, slik at det ikke oppfattes som introduksjonen av "nok et program som jeg må logge inn på".

Les mer om samarbeidet her

Vil du lære mer om våre løsninger?

Kontakt oss gjerne for en demo eller uforpliktende prat.

Ved å sende inn godtar du vår personvernerklæring.