Oppdatert 10.mars 2022

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan vi samler inn, prosesserer og lagrer personopplysninger i Deepinsight. Alle referanser til “vi” og “oss” refererer til Deepinsight AS.

Vi samler inn personopplysninger om kunder, abonnenter av våre nyhetsbrev, personer som kontakter oss om informasjon, og søkere som svarer på stillingsutlysninger hos oss. Nedenfor finner du ytterligere informasjon om hvordan vi behandler data om deg, hvilke personopplysninger vi samler inn, og hva dine rettigheter er.

Dersom du har ytterligere spørsmål eller noe virker uklart, ta gjerne kontakt med oss på privacy@deepinsight.io.

Hvilken informasjon samler vi om deg, og hva brukes den til

Nyhetsbrev og informasjonsforespørsel

Når du sender en henvendelse til oss eller dersom du abonnerer på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi kan lagre og behandle ditt navn, e-postadresse, jobbtittel, telefonnummer og andre personopplysninger som følger med henvendelsen for å kunne besvare din forespørsel på best mulig måte.

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å klikke på avmeldingslinken i bunnen av hvert nyhetsbrev du mottar. Vi vil da følgelig slette e-post, navn og telefonnummer øyeblikkelig. Vi bruker tjenesten Mailchimp for utsendelse av nyhetsbrev.

Ved øvrige henvendelser vil vi beholde data i to år i tilfelle du skulle kontakte oss med en lignende forespørsel. Du kan når som helst kontakte oss for å be om raskere sletting dersom det skulle være ønskelig.

Dersom du er kunde vil vi lagre all korrespondanse med deg så lenge kundeforholdet varer, og i ett år etter avsluttet kundeforhold. Dette for å kunne gi best mulig kundebehandling. Du kan kontakte oss for å legge inn en forespørsel om at vi sletter all korrespondanse. Vi vil da behandle din forespørsel. Dersom vi mener å ha grunnlag for å beholde dataene dine, vil vi informere deg om hvorfor. Opplysninger vil også beholdes for bokføringsformål i opptil fem år, eller så lenge som nødvendig i tilfelle pågående juridiske krav eller kundetvister.

Rekruttering

Når du søker på en stilling i Deepinsight vil vi samle inn og behandle din søknad, CV, attester og referanser, samt navn, e-postadresse og telefonnummer. Ditt samtykke er gitt frivillig som følge av at du går inn i en rekrutteringsprosess med oss, og dermed gir oss tillatelse til å behandle disse personopplysningene. Vi vil oppbevare disse opplysningene i to år etter endt rekrutteringsprosess for å vurdere deg for fremtidige stillinger. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

Besøk på nettsiden

Vi benytter analyseverktøyet Plausible for å finne ut hvordan besøkende benytter seg av nettsidene våre slik at vi kan optimalisere brukeropplevelsen. Plausible sporer, samler og lagrer ikke noe personlige data. Du kan lese mer om deres personvernfokus her: https://plausible.io/privacy-focused-web-analytics. All data er lagret i Europa og de følger GDPR og Schrems II regelverket.

I tillegg bruker vi følgende verktøy: Google Ads, Facebook Ads og LinkedIn Ads for reklame.

Utvikling av tjenester og forbedringer

Med formål om å levere og utvikle best mulige tjenester og produkter vil vi kunne lagre tilbakemeldinger og innspill fra samtaler med kunder, partnere, og øvrige, gjennom video- eller lydopptak. Vi vil alltids be om samtykke til å få gjøre opptak i forkant av møtet.

Deling av personopplysninger med tredjeparter

Dine personopplysninger vil kun deles med tredjeparter i følgende tilfeller:

  • Gjennom ditt samtykke. For eksempel nyhetsbrev.
  • Hvor det er nødvendig for å kunne levere tjeneste eller produkt. Informasjon vil da deles med bestemte underleverandører (databehandlere). Der vi deler informasjon med en underleverandør vil behandlingen av personopplysninger være sikret gjennom databehandleravtaler. En slik avtale sikrer at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen (GDPR) og at personopplysningene ikke blir brukt til noe annet formål enn hva som er avtalt.

Utenom dette vil vi ikke overføre dine personopplysninger til tredjeparter med mindre det er begrunnet i lovpålagte forpliktelser. Dette kan for eksempel være forpliktelser til skattemyndigheten, politimyndigheten eller tillsynsmyndigheten.

Deepinsight behandler ikke personopplysninger utenfor EU/EØS.

Dine rettigheter

Du kan be om:

  • Innsyn i alle personopplysninger vi har lagret om deg, hva de brukes til, hvor lenge vi lagrer de og hvor dataene er hentet fra.
  • Retting og endring av dine personopplysninger.
  • Sletting av dine personopplysninger. Du har også rett til å trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt, dersom et samtykke er grunnlaget for vår lagring av dataene.

Dersom du ønsker å utøve en eller flere av dine rettigheter, vennligst kontakt oss på privacy@deepinsight.io. Vi svarer på henvendelsen så snart som mulig, og senest innen 30 dager.

For mer informasjon om dine rettigheter, se Datatilsynets oversikt: Dine rettigheter.

Klager

Dersom du har innvending til hvordan vi samler, lagrer eller bruker dine personopplysninger og/eller mener at det er i strid med vår personvernerklæring eller personvernloven, kan du sende en klage til Datatilsynet: http://www.datatilsynet.no/

Endringer i vår personvernerklæring

Endringer i vår personvernerklæring vil gjøres ved behov. Eventuelle endringer vil bli lagt ut i dette dokumentet. Hvor det er hensiktsmessig vil vi varsle deg skriftlig.