Operasjonelt planleggingsverktøy

Deepinsight Hero

For planleggere

Vi anser personellet som jobber med planlegging av operasjoner på sykehus som noen virkelige helter. Derfor utvikler vi verktøy for å gi dem superkrefter.

Operasjonsplanlegging er utfordrende

Planlegging og oppfølging av den enkelte pasient er ingen enkel oppgave med dagens tilgjengelige verktøy. Med mange variabler i spill er det vanskelig å finne ut av hvor det er ledig til en pasient, samt å ha kontroll på oppgavene pasienten må gjennom fra oppmelding og frem mot operasjon. Feiler sykehuset på sistnevnte ender det raskt opp med strykning, og planleggerne på sykehus må generelt sett måtte forholde seg til et enormt antall endringer i programmet.

Planleggerne må for eksempel ofte forholde seg til situasjoner hvor en operasjon blir kansellert tett opp mot operasjondato. Planleggeren jobber da på spreng med å finne en pasient som kan komme på kort varsel og ta den plassen – i tillegg til at planleggeren skal utføre alle sine andre normale oppgaver.

En mer forutsigbar arbeidshverdag

På bakgrunn av dette mener vi i Deepinsight at personellet som jobber med planlegging av operasjoner på sykehus fortjener verktøy som spiller de gode i jobben sin. Deepinsight Hero sørger for at taktiske planer blir operasjonalisert og fulgt. Løsningen sørger også for at så få pasienter som mulig skal komme til operasjonsdagen og likevel ikke være gryteklare. Og sist, men ikke minst, skal Deepinsight automatisere flere av rutineoppgavene som planleggerne sitter med i dag – eksempelvis å lete i evigheter etter hvor det er ledig tid til en pasient som skal opereres. Det gjør at planleggere får færre overraskelser, bedre oversikt og en mer forutsigbar arbeidshverdag.Fordeler med løsningen

Redusert antall strykninger som en konsekvens av pasient “ikke klar”

Løsningen hjelper til å holde oversikt over hva som skal gjøres før operasjon. Færre overraskelser dukker opp når pasienten møter til operasjon.

Bedre arbeidsprosesser

Løsningen kobler sammen tilgjengelig kapasitet, bemanning og planlagte operasjoner i et sømløst verktøy. Det bidrar til redusert tid brukt på planlegging og re-planlegging av operasjoner. Planlegger kan enkelt holde oversikt over pasienter, finne ledige tider og lage det mest optimale operasjonsprogrammet.

Redusere avbestillinger og gjøre det enklere å finne pasienter til kort varsel

Dagens situasjon kjennetegnes av lange ventelister, men få pasienter som står klare til å komme hvis det skal åpne seg opp ledig tid. Med løsningen er det enklere å finne pasienter som sier ja til operasjon på kort varsel. Planlegging med tettere involvering av pasienten, på deres premisser, vil redusere avbestillinger tett opptil operasjon.

Sikkerhet og personvern

Vi setter sikkerhet og personvern høyt, og vår programvare har en sterk grunnmur du kan stole på. Deepinsight lager løsninger spesielt tilpasset helsevesenet og vi har derfor en rekke tiltak for å sikre at vi kan behandle sensitive opplysninger på en trygg måte, i henhold til lover og standarder.

Les mer om hvordan vi jobber med sikkerhet

Integrert med DIPS Arena

I samarbeid med DIPS, Norges ledende leverandør av elektronisk pasientjournal løsninger, kan vi raskt,enkelt og på en sikker måte hente ut data fra pasientjournalsystem på sykehus. Med dette samarbeidet og vår spisskompetanse innen intelligent programvare kan vi lage løsninger som støtter helsepersonell i sine daglige gjøremål. Det gjør også at løsningene kan være en del av DIPS Arena, slik at det ikke oppfattes som introduksjonen av "nok et program som jeg må logge inn på".

Les mer om samarbeidet her

Vil du lære mer om løsningene våre?

Ta gjerne kontakt med oss for en demo eller uforpliktende prat!

Ved å sende inn godtar du vår personvernerklæring.