DNB Bank ASA er Norges største bank og har vært en hovedbidragsyter til å gjøre bank digital i Norge. DNB Bank ASA var en av de første bankene som lanserte både internett- og mobilbankløsninger på begynnelsen av 2000-tallet. Da det var på tide å tenke nytt om mobilbank og bruke moderne teknologi, var Deepinsight en av de utvalgte partnerne for å bygge DNBs nye mobilbankløsning.

Et av de første prosjektene til Deepinsight var en mulighetsstudie for å analysere DNB-data med hensyn til kartlegging av interne evner for å bygge smartere verktøy for både bedrifts- og personkunder. En av mange funksjoner som mange brukere etterspurte var et Personal Finance Manager-verktøy (PFM) for mobilbanken. Vi har hatt en prat med to medlemmer av mobilbankteamet, Severin Sjømark, Head of Data Science hos Deepinsight og DNBs produktsjef, Afshin Khan Rashid.

En skreddersydd opplevelse

Hva er en Personal Finance Manager?

- Kort sagt gir en digital Personal Finance Manager deg mer innsikt i din økonomiske helse, dine forbruksvaner, dine utgifter og hjelper deg også til bedre økonomisk planlegging for de neste månedene, forklarer Afshin. Du vil bli overrasket over hvor mange som fortsatt bruker Excel-ark for budsjettering, og noen bruker regnskapsbøker for å holde styr på økonomien sin.

- Kategorisering er ryggraden i et PFM-verktøy, sier Severin. Å kunne sortere og kategorisere gir brukerne en oversikt over hva de bruker penger på. Deepinsight opprettet en første versjon som bruker omfattende regelregistre, som kartlegger forskjellige transaksjonsattributter (f.eks. selgerkoder, selger-ID-er og bedriftskontonumre) til utgiftskategorier. En omkategoriseringsfunksjon ble også designet for å la brukerne endre transaksjonskategorier. Denne omkategoriseringen muliggjør flere personlige kategorier og organisk forbedring ved å la brukerne legge til sine egne kategoriseringspreferanser.

- Mobilbanken gir også brukerne en oversikt over abonnementer og andre gjentagende betalinger, og gjør dem oppmerksomme på kommende utgifter og dermed i stand til å planlegge fremover, fortsetter Afshin.

- Måten vi utformet dette på, sier Severin, er å identifisere gjentagende mønstre i transaksjonsdataene innen bestemte tidsintervaller, samt oppdage avvik fra forventet oppførsel for de gjentagende betalingene. Ved å identifisere disse mønstrene kan man bruke informasjonen til å forutsi hva den fremtidige kontosaldoen vil være.

- Med dette verktøyet får brukerne våre oversikt over abonnementer og andre gjentagende betalinger, sier Afshin. Brukerne våre har gitt oss mange positive tilbakemeldinger, de beskriver mobilappen som nyttig, og det gjør meg veldig stolt over det vi som team har laget. Mange har gitt tilbakemelding om at de nå er mer bevisste på kommende utgifter og at de enkelt kan planlegge fremover. Økonomisk helse er viktig, og vi vil at alle skal ha tilgang til gode, enkle verktøy.