Bedre pasientbehandling med klinisk intelligens

Vi samler relevant klinisk data og visualiserer informasjonen for deg.

Klinisk intelligens

Visualiseringen og sammenstilligen av data gir avdelingsledere, klinikere og terapeuter oversikt og innsikt i egen drift. Informasjonen kan brukes til å kvalitetsforbedre egen praksis og pasientbehandling.

For deg som er leder eller jobber med administrasjon

Er du avdelingsleder og ønsker å forbedre praksisen? Da er verktøy for klinisk intelligens fra Deepinsight et godt sted å begynne.

Med data fremstilt i vår programvare kan du identifisere hvilke behandlinger som brukes, og hvilke som fungerer best. Du kan se effektforskjellene på ulike behandlinger over tid, og dermed identifisere forbedringsmuligheter.

Innsikten vil effektivisere behandlingsløpet, og dermed spare deg for viktige økonomiske ressurser, så vel som frigi mer tid blant de ansatte.

For deg som jobber direkte med pasienter

Når du får inn en ny pasient kan du sjekke hvilke behandlinger som har fungert best på lignende pasienter tidligere.

Det gir deg beslutningsstøtte basert på data i sanntid, og gir større sannsynlighet for å velge riktig behandlingsmetode fra første konsultasjon.

Vår teknologi gjør også pasientoppfølgingen enklere. Du får bedre oversikt over hva som skjer med pasienter etter endt behandling.

Programvare i skyen

Teknologien vår samler data fra DIPS, innsendte data fra pasienter og andre kliniske fagsystemer du allerede bruker. Deretter struktureres og visualiseres de kliniske dataene på en lettfattelig måte.

Programvaren vår passer like godt inn i psykiatrien som på hvilken som helst annen avdeling. Forskjellen er hvilke data innsikten baseres på.

Teknologien tilpasses behovene til helseforetaket, og er utviklet i sikre sky-soner med strenge sikkerhetstiltak.

Pasientinnsikt i sanntid
Løsningen vår gir klinikere og avdelingsledere en enkel og rask oversikt over pasientens utvikling over tid, og om anvendt behandling har ønsket effekt.

Deepinsight er din partner på klinisk intelligens

Vi bygger og drifter teknologien som automatisk henter ut og sammenstiller data fra dine systemer. Den er enkel å installere, og like enkel å ta i bruk.

Vi setter sikkerhet og personvern høyt, og vår programvare har en sterk grunnmur du kan stole på.

Vi har alltid brukeren i fokus når vi utvikler nye verktøy for helsesektoren, og gjør grundige undersøkelser for å være sikre på at vi løser faktiske problemer – ikke bare det vi tror er et problem.

Book en demo her

Vi samarbeider tett med DIPS

Vi har e-helse- og teknologibedriften Kernel på eiersiden. Kernel eier også DIPS, den største leverandøren av e-helse i Norge. Dette betyr et nært og unikt samarbeid mellom Deepinsight og DIPS. Vi kan enkelt hente ut og ta nytte av data fra systemene til DIPS på vegne av våre kunder.

Les mer om samarbeidet her

Vil du lære mer om våre løsninger for klinisk intelligens?

Kontakt oss

Ved å sende inn godtar du vår personvernerklæring.